Mobilya 2018-10-08T12:42:21+00:00

Mobilya

Geleneksel mimarîye çağdaş bir yorum… Geçmişe
ait öğeler güncel ihtiyaçlara göre tasarlanarak,
modern yaşama uyum sağlayacak fonksiyonel bir
boyut kazandırılıyor. Geleneksel kurallara uyularak
yorumlanan öğeler becerikli ellerde ustaca şekilleniyor

İletişim

Ahşap mobilyada asal eleman ağaç malzemedir. Kolay işlenmesi, hafif olması, özgül ağırlığına göre direncinin yüksek oluşu, ısı ve sese karşı yalıtkanlığı, doğal yapısından kaynaklanan tekstür, renk ve estetik özellikleri nedeni ile üstyüzey işlemlerine uygun zemin oluşturması, renklendirilip verniklenebilmesi gibi avantajları mobilyada ağaç malzemeyi ön plana çıkarmaktadır.